Tài khoản

user_avatar
Ngọc Hà   

Mang thai 32 tuần.

04/2019

Khi buồn cảm thấy bất lực qá mình có nên bỏ đi k các mom hay cố gắng chịu đừng tiếp tục mình chịu đugnjw hết nổi r chỉ muốn ra đi đến nơi k ai biết đến mình nhưng bụng thì to kb có làm dc gì để sinh sống k nữa Đã được sửa

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận