Tài khoản

user_avatar
Le Thanh Thuy   

Con 4 tháng.

02/2019

Làm thế nào để bé ti bình hả các mom .bé nhà e hôm nay tự nhiên bỏ ti làm kiểu gì cũng k ti cứ khóc thôi.bình thưòng mọi ngày 8 dậy đến bâyh là 2 bình rồi mà từ sáng đến h nhất quyết k ti