Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Mang thai 32 tuần.

25 ngày

Lần nào em đi khám thai định kì 2d cũng thấy bác sĩ siêu âm lúc đầu là hình ảnh đen trắng, lúc sau là thấy siêu âm có màu vàng để chụp mặt bé. Mặc dù em đăng kí gói siêu âm khám thai định kì 2d.
Trước em cứ tưởng đó cũng là siêu âm 2d nhưng chỉ cho màu lên để thấy mặt bé.
Nhưng nay đọc mạng thì kêu siêu âm 2d chỉ màu đen trăng thôi , còn 3d hoặc 4d là có màu.
Không biết siêu âm màu nhiều vậy có ảnh hưởng đến con không các mom