Tài khoản

user_avatar
My Duong   

Con 2 tuổi 8 tháng.

01/2022

Lo quá đi lúc 32 tuần siêu âm được 2kg nhưng sau 35 tuần minh siêu âm lại bé vẫn 2kg là sao ạ minh vẫn uống ngũ cốc stkđ an uống khá nhiều