Tài khoản

user_avatar
Thulan Nguyen   

Con 2 tuổi 8 tháng.

07/2021

M cho e hỏi con nổi mảnh đỏ khắp người e dem đi khám bs nói con bị dị ứng thời tiết cho thương uống với boi e còn kiếm lá tắm hết r lại bị tái lại có món gặp trường hợp như con e ko chỉ cho e nhanh hết với ạ ngứa con khóc cả đêm nhìn sót lắm

Món cho mình hỏi con mình nói mảnh đỏ khắp người mình đem đi khám bs nói bị dị ứng thời tiết cho thuốc uống với boi mình cũng hai lá tắm cho con hết r lại bị tái lại con ngứa khóc cả đêm nhìn con sót quá mấy món có con bị trường này ko chỉ cho e với
Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Thulan Nguyen bạn nhé!