Tài khoản

user_avatar
Trần Lê Gia Bảo   

Mang thai 35 tuần.

11/2019

M thai 36t đang ngôi ngược . Rau quấn cổ 1 vòng . Đang tính xin mổ chủ động ở tuần 38 , ko biết bs có cho mổ o 38 tuần ko . Các m chia sẻ kinh nghiệm sinh mổ cho m với