Tài khoản

user_avatar
Linh Linh   

Mang thai 6 tuần.

11/2020

Mang thai mà ho nhiều quá thì phải làm sao

Em chào mọi người. E lần đầu tiên có bầu nên chưa có biết gì nhiều. E có bầu mà e ho quá , có chị nào có cách gì không chỉ giúp e với. E dùng đủ các loại rồi mà không khỏi ???
Xem thêm bình luận