Tài khoản

user_avatar
Sống Khác   

Mang thai 37 tuần.

12/2019

Mấy m ơi cho e hỏi tý !! e khám thai ở trong biên hòa đòng nai dự sinh 23/12/19 mà h về quê khám ở bv huyện dự sinh lần thì 1/1/20 , lần sau thì 4/1/20 ý vây mk phải tính sao h