Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thị Minh Thư   

Mang thai 32 tuần.

29 ngày

Mấy mom cho e hỏi. Nay e dk 32t mak hễ ngồi tầm 10p là bụg dưới e đau buốt. Ik tới ik lui đau xuốg tới hág có s hk ạk. Chỗ e dịch e chưa ik khám dk ạk

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận