Tài khoản

user_avatar
Thanh Thanh   

Mang thai 24 tuần.

09/2021

Mẹ mới đi thăm Em về, em nặng 710g rồi. Nhà có hai công chúa rồi lần này trời thương mang Em trai đến với gia đình. Cả nhà ai cũng mừng hết.Nhả vía chim non cho các mẹ nhé

Xem thêm bình luận