Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bông   

Mang thai 37 tuần.

02/2020

Mình 37t rồi. Con đã ngôi thuận nhưng bị quấn cổ 2 vòng các M ạ. Mình lo quá. Các M biết cách nào để bé tự tháo vòng đc k bày mình với