Tài khoản

user_avatar
Nguyen Tam   

Mang thai 23 tuần.

08/2019

Mình bầu 23 tuần siêu âm tim thai có nốt tăng âm đơn độc 0.2cm.có mẹ nào giống vậy ko tâm sự mình hơi lo