Tài khoản

user_avatar
Nguyen Tam   

Mang thai 23 tuần.

28 ngày

Mình bầu 23 tuần siêu âm tim thai có nốt tăng âm đơn độc 0.2cm.có mẹ nào giống vậy ko tâm sự mình hơi lo