Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bi   

Mang thai 25 tuần.

02/2020

Mình bầu 25w rồi trước bé đạp và cử động rất nhiều nhưng 2 3 hôm gần đây thì ít lại. Tập đầu nên mình chẳng có kinh nghiệm gì thấy lo quá. Có m nào biết nguyên nhân k ạ