Tài khoản

user_avatar
Mon Sữa   

Mang thai 39 tuần.

10/2019

Mình bị đau bụng ở dưới qa đi hk nổi lun
39w5 ngày hk pít đi nào đẻ đây mong cơn đau dẻ lắm rồi