Tài khoản

user_avatar
Mẹ Cà Rốt   

Con 1 tháng.

08/2021

Mình cán đích ở 38 tuần 6 ngày. Nhả vía đẻ thường nhanh như cơn gió cho các mom!!! Mh chăm đi xin vía mà trâu của mình thương mẹ. 6h15 lên bàn đẻ 6h30 em nằm trên bụng mẹ!!! Ko vỡ ối, không dịch hồng, chỉ đau lâm râm bụng dưới và đau lưng là em đòi ra với mẹ rồi. Chúc các mom có 1 thai kỳ khoẻ mạnh và vượt cạn thành công

Xem thêm bình luận