Tài khoản

user_avatar
Chik Nguyễnk   

Mang thai 6 tuần.

03/2021

Mình có thai 5 tuân nhưng đi khám thai bác sĩ nói là thai bám thấp vậy có sao không