Tài khoản

user_avatar
thao   

Mang thai 7 tuần.

05/2022

Minh co thai 6 tuần 2 ngay tim thai 116/p ra huyet nâu dọa sảy bs bao nghỉ ngơi tái khám sao 2 tuần có cách nào giúp be ổn định lai k các mom chi minh với