Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thị Tỉnh   

Mang thai 39 tuần.

12 ngày

Mình đã vượt cạn thành công bé trai 3,8kg sinh thường các mom ạ, mn ủn mông cho Bé nhé

Xem thêm bình luận