Tài khoản

user_avatar
Lâm Quyen   

Mang thai 13 tuần.

12/2022

Mình làm xét nghiệm nipt 26+ mà kết quả k thấy NST X và Y để xác định giới tính thì nhìn vào đâu để biết ạ