Tài khoản

user_avatar
Mỹ Thuận   

Con 1 tháng.

12 ngày

Mình sanh rồi 20h55 12/10/2021 con gái trễ hết 1 ngày so với ngày dự sanh trộm vía xế nhập viện tối sanh bé 3kg3. Đi sanh cả 1 quá trình gian nan