Tài khoản

user_avatar
Oanh Oanh   

Mang thai 14 tuần.

05/2018

Minh siêu âm 13 tuan 6 ngay bé dc 80gam tim thai 161/phut. đủ cân không cac mom . bs bảo 80% gái k biet chih xac chua