Tài khoản

user_avatar
Mai Loan   

Con 5 tháng.

09/2019

Minh sinh e be dc 4m rồi. Nay m có q.hệ lại thì thấy dát và ra ít máu mầu nâu. Đấy có phải sản dịch còn đọng lại k hay là bị ls có m nào bị vay k ạ Đã được sửa