Tài khoản

user_avatar
Tuệ Linh   

Mang thai 37 tuần.

12/2018

Mình thấy các m mang thai con lớn quá. Mình 36w5d mà con được 2540gr. Chồng an ủi bảo nhỏ dễ sinh chứ thật lòng mình vẫn muốn con lớn như các m. Các m chia sẻ giúp mình để cân nặng con đạt chuẩn với ạ

Xem thêm bình luận