Tài khoản

user_avatar
Nông Thị Huyền   

Mang thai 40 tuần.

03/2020

Mình vừa sinh được 15 ngay thì nên sử dụng dầu gừng hoặc cốt gừng Hạ thổ sẽ giảm mỡ hiệu quả hơn ạ