Tài khoản

user_avatar
Mẹ sam   

Mang thai 39 tuần.

09/2019

Mình vượt cạn thành công ui mấy m nhé sáng 4h kém đau bụng tới 12h5p mình sanh.. Mấy m chúc con mình mau ăn chóng lớn nhé