Tài khoản

user_avatar
Dương Thanh Ngân   

Mang thai 37 tuần.

13 ngày

Mng ơi cho em hỏi với ạ . Mấy tuần cuối mình khám ở bệnh viện mới biết mình có dấu hiệu sanh hay mình khám tư cũng biết vậy mng . Tại đó h em khám tư không với tập đầu nên hong biết ạ