Tài khoản

user_avatar
Lý Thị Thu Hà   

Mang thai 6 tuần.

8 ngày

Mới đẻ mổ đứa đầu được 10 tháng
Lại dính bầu được 6tuần có nên giữ không các mon ơi em lo quá