Tài khoản

user_avatar
Phuong Dang   

Con 1 tháng.

01/2022

Mọi ng cho e hỏi.e vừa sinh đc 13 ngày cho con bú , mà đầu tư e có chấm trắmg ntn thì có sao k ak.bé bú e thấy đau

Mọi ng cho e hỏi.e vừa sinh đc 13 ngày cho con bú , mà đầu tư e có chấm trắmg ntn thì có sao k ak.bé bú e thấy đau