Tài khoản

user_avatar
Bin Bi Nguyễn   

Tham gia từ tháng 02/2022 .

05/2022

Mọi người cho em hỏi ạ? Có mom nào giống vợ chồng em k ạ chồng thì tinh trùng không tiến tới , em thì bị đa nang dạng nhẹ . Có mom nào đã từg điều trị uống thc nào để hiệu quả nhất mà k cần can thiệp iui v ạ