Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 5 tuổi 9 tháng.

09/2023

Mọi người cho em hỏi nhịp tim 129 lần/phút thai 6 tuần 5 ngày là con trai hay gái ạ

Mọi người cho em hỏi nhịp tim 129 lần/ phút thai 6 tuần 5 ngày là con trai hay gái ạ.