Tài khoản

user_avatar
Vân Vân   

Mang thai 8 tuần.

03/2021

Nay mình đi khám thai...bé đc 8w...tất cả đều ổn định và bình thường ??