Tài khoản

user_avatar
Vy Trung   

Mang thai 35 tuần.

11 ngày

Nay mk ĐK 35t6 con ĐK 2kg7 có nhỏ quá ko các m. Bs nói mk bị thừa đạm ko biết có ảnh hưởng j đến con ko nữa. Mk tập đầu nên lo quá