Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bông   

Tham gia từ tháng 09/2017 .

12/2017

Nếu là duyên phận dù có đi một vòng trái đất vẫn ở bên nhau

Tưởng sẽ gắn bó bền lâu nhưng rồi rời xa. Tưởng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa nhưng lại về chung một nhà. Em có thể chịu khổ về kinh tế nhưng không thể chịu khổ về tinh thần. Em không ước mình sống giàu sang em chỉ ước gia đình ấm êm hạnh phúc Khi em buồn tủi anh quan tâm - em sẽ nhường nhịn khi anh tức giận