Tài khoản

user_avatar
Mẹ Cà Chua   

Mang thai 33 tuần.

5 ngày

Ngta bảo ở cữ mà nằm trong nhà ông bà quỡ cháu dễ bệnh rồi khó nuôi lum la. Bảo không được nằm trong nhà.
Rồi vấn đề nằm than và ăn măng nữa?
Mom nào đẻ rồi cho em biết ở cữ ntn dạ?

Xem thêm bình luận