Tài khoản

user_avatar
18 ngày

Nhờ siêng đi xin vía mà e đi đẻ nhàn tênh. Làm thủ tục, tét covit xong 10h sáng, đo tim thai tới 11h. 3h10 e đã nằm trên bụng mẹ rồi. Trộm vía bé trai nặng 3,2kg. Nhã vía cho các mẹ nào sắp sinh nhé

Xem thêm bình luận