Tài khoản

user_avatar
Thầm Lặng   

Con 5 tháng.

07/2022

Ở đây có mẹ nào cho con dùng ti giả không ạ ? Chia sẻ vài điều lên đây đi ạ. E đang phân vâng không biết nên cho bé dùng hay không. Bé e 4 tháng r. Bé từ khi sinh ra tới h tối nào cũng khóc trước khi ngủ. R nủa đêm dậy khóc k pk bao nhiêu lần, đưa bình vô mới chịu ngủ tiếp. e cho ti bình hoàn toàn ạ.
Các mẹ chia sẻ vài điều đi ạ

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận