Tài khoản

user_avatar
02/2022

Phải làm j khi bé bướng nói j cũng k nge chỉ bt cãi lại ??. riết mà tức quá trời quá đất.Sao đi học thì ngoan về nhà thì lại khác ???
K bt thương em, cái gì cũng dành của em, nhiều khi đánh em rồi xô em nữa, nói hoài cũng k hiểu