Tài khoản

user_avatar
hang thuy   

Con 11 tháng.

01/2021

Que lên như này là có hay không ạ. Em 2 đứa rồi, đưaa bé mới được có 10 tháng. Có đeo bao mà chậm kinh 6 ngày rồi ạ. Lo lắng quá