Tài khoản

user_avatar
Mẹ Ben   

Con 1 tháng.

04/2019

Rốn con như dậy có bị sao ko các mom....mới đc 7 ngày mà nó hơi đo đỏ xung quanh như có mủ...chiều nay ba bé đăng kiểm xe mới chở đi khám đc...e lên hỏi kham thảo các mom đừng ném đá