Tài khoản

Sp rất ok. Son đẹp. Lên màu tươi. Nhưng dễ gãy quá.
Sp rất ok. Son đẹp. Lên màu tươi. Nhưng dễ gãy quá.
Sp rất ok. Son đẹp. Lên màu tươi. Nhưng dễ gãy quá.

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận