Tài khoản

user_avatar
Mẹ cu bo   

Con 1 tháng.

7 ngày

Tặng vía sinh thường cho các mom nhé ?con là trâu cái con nặng 3,2kg con sinh sớm ở tuần 37 do mẹ vỡ ối, mình vỡ ối từ 6h sáng 7h đến viện bắt đầu đau lâm râm đến 1h bắt đầu đau liên tục 2h15 chiều lên bàn đẻ 2h24 e nằm trên bụng mẹ ?tv bé chỉ ăn xong ngủ chứ k quấy mẹ

Xem thêm bình luận