Tài khoản

user_avatar
Lan Anh   

Con 6 tháng.

06/2017

Ten nhà em ti sữa mẹ hoàn toàn. Giờ được 5 tháng rưỡi.9 kg cao 68cm. Nhưng mấy hôm nay đi ngoài nhiều, lỏng như tiêu chảy. 1 ngày đi 3 lần. Em thấy lo quá

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Lan Anh bạn nhé!