Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Mang thai 33 tuần.

12 ngày

Thai 33w mình đi siêu âm có chỗ bảo e bé đã quay đầu, mình siêu âm chỗ khác lại bảo e bé đang nằm ngang. Nếu e bé nằm ngang thì tới lúc sinh có quay theo ngôi thuận k ạ! Có mon nào giống e k chia sẻ e bik với ạ

Thai 33w mình đi siêu âm có chỗ bảo e bé đã quay đầu , mình siêu âm chỗ khác lại bảo e bé nằm ngang. Nếu e bé nằm ngang thì tới lúc gần sinh có quay lại ngôi thuận đc k ạ! Có mon nào giống e không chia se cho e bjk với ak!
Hãy là người đầu tiên để lại bình luận