Tài khoản

user_avatar
Ngân   

Mang thai 3 tuần.

01/2022

Thai 5w chưa phôi thai

Chào có M, em có thai lần đầu, thai 5w chưa phôi /tim thai, hôm nay e có phụ chuyển ít đồ vừa sức e lên xe về quê ăn têt, khi về đến e thấy bụng dưới đau lâm râm, ra máu hồng nâu nhạt, đây là động thai hay là máu báo thai vậy các c nhỉ, giờ đã tết r phòng khám ở quê điều nghỉ, mong ai có kinh nghiệm chia sẻ với em