Tài khoản

user_avatar
Mong manh   

Mang thai 6 tuần.

13 ngày

Tham khảo sữa bầu và thuốc sắt

Mình đang bầu bé đầu. Mình muốn tham khảo các mẹ loại sữa và thuốc sắt tốt nhất cho mẹ bầu ạ.Mình xin cảm ơn.
Xem thêm bình luận