Tài khoản

user_avatar
Thienthanh Nguyen   

Tham gia từ tháng 04/2021 .

2 ngày

Thấy nản quá các M ơi, áp lực con cái kinh tế , gia đình mọi thứ , giờ thấy mệt mỏi quá muốn bỏ cuộc không muốn tiếp tục nữa mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra đi