Tài khoản

user_avatar

Thời buổi này mà họ còn may như vậy cho e nè các mẹ . nản vajjjjjj

Ảnh
11 ngày.  Có 2 thích.   Đã có 16 phản hồi.
  Thích
  Facebook

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.