Tài khoản

user_avatar
dương bích luận   

Mang thai 38 tuần.

11/2019

Thươngd thì giai đoạn chuyển dạ mất bao lâu các mom.. e sáng giờ mở 1p suốt mk đau từng cơn đau lắm.. mong gặp e ỉn