Tài khoản

user_avatar
Ngoc Lan Bui   

Tham gia từ tháng 02/2018 .

06/2021

Trâu đực nhà e cán đích 40w3d.nhờ chăm đi xin vía chuyển dạ nhanh nên 2h đau bụng vào viện,3h e đã nằm trên bụng mẹ, e được 3,9kg mẹ rặn 2 hơi là ra.tặng vía sinh nhanh cho mom nào cần ạ

Xem thêm bình luận