Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh   

Tham gia từ tháng 01/2018 .

9 ngày

Trộm vía sinh thường .. chuột đực ..vô phòng sanh cỡ 20p là gặp con r ....
Mà con 2.9kg .... ai cũng chê nhỏ ... hơi bị buồn

Xem thêm bình luận